skip to Main Content

Przedawnienie dla roszczeń z umowy sprzedaży zazwyczaj wynosi więcej niż dwa lata

Zgodnie z art. 554 kodeksu cywilnego, roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, przedawniają się z upływem lat dwóch. W niektórych przepadkach okres przedawnienia może wynosić nawet prawie trzy lata.

W ramach nowelizacji z 2018 r., znanej głównie z tego, że skróciła 10-letni okres przedawnienia do 6 lat, do art. 118 kodeksu cywilnego dodano następujące zdanie: „Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”. Wskutek tej zmiany, niemalże w każdym przypadki okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży zawartej w ramach działalności gospodarczej, wynosi ponad dwa lata. W skrajnym przypadku może to być nawet i prawie trzy lata – jeżeli okres przedawnienia rozpoczął bieg na początku roku kalendarzowego.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top