(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Wyższe opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Wyższe opłaty sądowe w sprawach cywilnych

W dniu 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wprowadzająca nowe, wyższe, opłaty sądowe. Poniżej prezentuję wybrane zmiany w tym zakresie.

Opłata stała

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Aktualnie nie może ona być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10.000 zł (poprzednio było to pomiędzy 30 zł a 5.000 zł).

Opłata w sprawach o prawa majątkowe

Całkowicie został zmieniony sposób obliczania opłaty w sprawach o prawa majątkowe. Poprzednio zasad była prosta – 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. W nowelizacji wprowadzono progi wartości przedmiotu sporu, od których będzie zależała wysokość opłaty:

  • wartość przedmiotu sporu do 500 złotych – opłata sądowa w wysokości 30 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 500 złotych do 1.500 złotych – opłata sądowa w wysokości 100 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – opłata sądowa w wysokości 200 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – opłata sądowa w wysokości 400 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – opłata sądowa w wysokości 500 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – opłata sądowa w wysokości 750 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – opłata sądowa w wysokości 1.000 złotych;
  • wartość przedmiotu sporu ponad 20.000 zł – opłata stosunkowa w wysokości 5%, jednak nie więcej niż 200.000 zł.

Jednocześnie zniknęła odrębna regulacja odnosząca się do opłat sądowych w postępowaniu uproszczonym.

Opłata tymczasowa

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Przed nowelizacją opłata ta była określana w granicach od 30 zł do 1.000 zł. Natomiast obecnie górna granica została przesunięta do 2.000 zł.

Opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Zdecydowanie droższe jest też postępowanie w sprawie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Dotychczas opłata wynosiła 30 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000  zł i 300 zł, gdy wartość przedmiotu sporu przekraczała 10.000 zł. Teraz jest to 1/5 opłaty od pozwu, co przy roszczeniach o wysokie kwoty powoduje olbrzymi wzrost opłaty sądowej.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym

W przypadku postępowania wieczystoksięgowego również jest drożej. Przykładowo można wskazać, że opłata od wniosku o założenie księgi wieczystej wzrosła z 60 zł do 100 zł.

Opłaty w postępowaniu spadkowym

Dwukrotnie, z 50 zł do 100 zł, wzrosły opłaty za następujące wnioski w postępowaniu spadkowym: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza i odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Opłata za wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem

Przed nowelizacją wyrok z uzasadnieniem można było dostać bezpłatnie. Od 21 sierpnia 2019 r. taki wniosek kosztuje 100 zł.

Opłaty kancelaryjne

Zmianie uległy także opłaty kancelaryjne, w tam najpowszechniejsze z nich. Za wydanie odpisu orzeczenia zapłacimy teraz 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron (wcześniej było 6 zł za stronę), a za wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach – 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron (wcześniej było 1 zł za stronę).

Jest drożej

Zmian w wysokości opłat uiszczanych w sądach jest więcej. Powyżej wskazałem tylko niektóre z nich. Wszystkie łączy jedno – zostały podniesione. Od 21 sierpnia 2019 r. postępowanie przed sądem cywilnym jest dla powoda droższe (a w przypadku wygranej – dla pozwanego). W niektórych sytuacjach podwyżka jest naprawdę duża – szczególnie w przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej dwa miliony złotych.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: