skip to Main Content
30 marca 2021

Rozprawa online – jak się do niej przygotować? Co trzeba wiedzieć?

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, wiele regulacji w polskim systemie prawa zostało znowelizowanych, a także wprowadzono szereg zupełnie nowych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Jedną z takich zmian było wprowadzenie…

18 lutego 2021

Elektroniczne wnioski do KRS opóźnione

W związku z wejściem w życie 12 lutego 2021 roku nowelizacji do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy…

18 stycznia 2021

Podstawowe sposoby na zabezpieczenie działalności firmy w dobie COVID-19

Sytuacja wywołana epidemią COVID-19 spowodowała wprowadzenie wielu zmian i restrykcji przez władze państwowe, które z kolei wywarły znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców w Polsce. Wprowadzone zmiany można oceniać różnie, lecz co do jednego należy się zgodzić – mało który z…

13 listopada 2020

Tarcza antykryzysowa 6.0

Dnia 26 października 2020 roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704) - tzw. Tarcza 6.0. Projekt ten…

22 września 2020

Zmiany w prawie budowlanym

W sobotę 19 września 2020 roku weszły w życie największe od dekady zmiany w prawie budowlanym. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadza wiele modyfikacji, które budzą mieszane uczucia wśród specjalistów zajmujących się tą właśnie dziedziną prawa. Zapraszam do…

6 czerwca 2020

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł…

20 maja 2020

Przedłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii zbiegło się z momentem, kiedy to większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, powinna sporządzić, zatwierdzić, udostępnić, a także przekazać do rejestru sprawozdania finansowe i inne wymagane prawem dokumenty. W…

13 maja 2020

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich…

11 kwietnia 2020

Zwolnienie ze składek ZUS ze względu na koronowirusa – podsumowanie

Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewał się, że koronawirus, będzie miał taki wpływ na życie każdego obywatela. Dzisiaj nie mamy już złudzeń, sytuacja ekonomiczna, gospodarcza i zdrowotna nie jest ciekawa, a wizje na przyszłość mało optymistyczne. W obliczu kryzysu,…

Back To Top