(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Rozprawa online – jak się do niej przygotować? Co trzeba wiedzieć?

Rozprawa online – jak się do niej przygotować? Co trzeba wiedzieć?

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, wiele regulacji w polskim systemie prawa zostało znowelizowanych, a także wprowadzono szereg zupełnie nowych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie w nowej, pandemicznej rzeczywistości.

Jedną z takich zmian było wprowadzenie ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020 r., poz. 875) możliwości przeprowadzania rozprawy lub posiedzenia jawnego na odległość przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rozwiązanie takie, w zamierzeniu mające usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości, nastręcza dużą ilość problemów organizacyjnych zarówno sądom, jak i występującym w sprawach stronom. Poniżej przedstawiamy kilka elementów, na które osoby będące stronami postępowania powinny zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do uczestnictwa w rozprawie online.

Kwestie techniczne

Na rozprawę online zostaniemy najprawdopodobniej zaproszeni poprzez wiadomość e-mail, bądź ewentualnie pismem, w którego treści znajdziemy adres linku do rozprawy. Wobec tego, aby nie przeoczyć informacji o rozprawie, należy uważnie sprawdzać skrzynkę odbiorczą swojego maila, jak również skrzynkę „Spam”. Ponadto, niezwykle istotnym jest, aby przed terminem rozprawy zweryfikować czy nasz sprzęt elektroniczny funkcjonuje bez zarzutu. Przede wszystkim chodzi o prawidłowe działanie mikrofonu, a także kamery, ponieważ w trakcie trwania rozprawy i wizja i fonia muszą być możliwe do włączenia.

Rekomendujemy posłużenie się słuchawkami, ponieważ wówczas dźwięk jest bardziej wyraźny, a wszelkie odgłosy poboczne mniej słyszalne.

Oprócz sprawnych technicznie głośników, kamery i mikrofonu, istotna jest weryfikacja połączenia Wi-Fi, bez którego nasz udział w rozprawie jest niemożliwy.

Czynny udział w rozprawie

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, aby w momencie kiedy nie wypowiadamy się na rozprawie, mieć wyłączony mikrofon. Praktyka pokazuje, że brak wyłączenia mikrofonu może skutkować tym, że wszystkie strony postępowania,  łącznie z Sądem słyszą indywidualne ustalenia między mocodawcą a pełnomocnikiem, nawet jeżeli Ci szepczą między sobą.

Zasada nr 1: Wyłączamy mikrofon  kiedy nie jest przez nas używany.

Kamerę natomiast powinniśmy ustawić w taki sposób, aby było widać wyraźnie górną część naszego ciała. Zwróćmy również uwagę na to, co znajduje się za nami, ponieważ z pewnością nie powinno to być niepościelone łóżko czy rozwieszone pranie. Otoczenie wokół nas nie powinno rozpraszać uwagi uczestników postępowania, ani budzić wątpliwości co do charakteru spotkania.

Zasada nr 2: Odpowiednio ustawiamy kamerę kierując ją na górną część naszego ciała.

Zasada nr 3: Dbamy o otoczenie widoczne w tle dla uczestników posiedzenia.

Ubiór

Rozprawa online stanowi pewne novum, w związku z czym pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą wyglądu i stroju, jaki powinniśmy mieć na sobie w trakcie takiego zdalnego połączenia.

Oczywistym jest, że używanie środków komunikacji na odległość nie powinno ujmować powadze Sądu.  Sąd, jak i  pełnomocnik w trakcie rozprawy online mają na sobie togę, tak samo więc strony powinny być ubrane czysto, elegancko i schludnie. Nie możemy zapominać, iż mimo że jest to sytuacja pod pewnymi względami nieco odformalizowana, to nadal występujemy przed Sądem i nasze zachowanie nie powinno odbiegać od norm przyjętych przy przeprowadzaniu rozprawy w siedzibie Sądu.

Zasada nr 4:  Dbamy o odpowiedni ubiór.

Przebieg rozprawy, przesłuchanie

Rozprawa online pod względem proceduralnym niewiele się różni od postępowania, które toczy się stacjonarnie w siedzibie Sądu. Przesłuchanie świadków odbywa się w sposób standardowy, ponieważ Sąd ma możliwość wyłączenia uczestnictwa innych osób w rozprawie, co umożliwia zapewnienie, że świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie będą obecni przy przesłuchaniu innych świadków. Jedyną odmiennością może być to, iż Sąd zrezygnuje z odbierania zeznań od świadka w pozycji stojącej. Jednakże, z uwagi na fakt, że nie ma w tym przypadku ugruntowanego stanowiska, zawsze warto zapytać Wysokiego Sądu czy pozycja siedząca jest w tej sytuacji odpowiednia.

Zasada nr 5: Sąd decyduje czy zeznająca strona lub świadek ma zachować pozycję stojącą.

Przeprowadzanie rozpraw online na tak dużą skalę jest nowością, wszyscy się w pewnym zakresie tego uczymy. Jednak nie możemy zapominać, iż bez względu na przyjętą formę, nadal jest to proces sądowy, w trakcie którego trzeba oddać należyty szacunek instytucji jaką jest Sąd, zarówno poprzez wygląd i zachowanie, jak również przez sposób  wypowiedzi.

Zasada nr 6: Oddajemy należyty szacunek instytucji Sądu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą  kancelarią. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter:

Barbara Śmiałkowska
aplikant adwokacki