skip to Main Content
6 czerwca 2020

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł…

2 maja 2020

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Można już składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach programu prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. W dzisiejszym poście wyjaśniam na jaką pomoc w tym zakresie mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy - na pomoc tej kategorii…

Back To Top