skip to Main Content
11 grudnia 2021

System ochrony sygnalistów

17 grudnia 2021 r. upływa termin dla państw członkowskich (w tym Polski) na implementację dyrektywy o sygnalistach. Polska ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale już jest dostępny projekt.

Czytaj więcej
Back To Top