skip to Main Content

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Krajowy i europejski rzecznik patentowy (wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 2755 uzyskał 31.01.1990 r) oraz zawodowy reprezentant przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Członek w samorządzie zawodowym – Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Specjalizuje się w wynalazkach oraz wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, znakach towarowych, postępowaniach zgłoszeniowych, a także postępowaniach dotyczących naruszeń oraz spornych w zakresie prawa własności przemysłowej, reprezentując klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Europejskim Urzędem Patentowym oraz osobami trzecimi.

Języki obce: angielski, rosyjski

Back To Top