skip to Main Content

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie ukończył w roku 1992. W latach 90-tych pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego ówczesnego Ministerstwa Przemysłu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na rzecz spółki Bartimpex S.A. oraz Kancelarii Prawniczej Piotra Korolko, z którą współpracuje od początku jej istnienia. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz procedurze cywilnej. Zajmuje się również zagadnieniami podatkowymi i finansowymi. Występuje jako pełnomocnik stron w sprawach gospodarczych, zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.

Back To Top