skip to Main Content

Europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin kwalifikacyjny EQE), polski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych w ramach procedury polskiej, europejskiej (EPC) oraz międzynarodowej (PCT) oraz w postępowaniach spornych dotyczących unieważnień patentów przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnik Łódzkiej, specjalizacja Biotechnologia Molekularna, praca magisterska na podstawie wyników zgromadzonych podczas rocznego pobytu na University of Virginia (USA), Department of Biochemistry and Molecular Genetics. Stypendystka Rządu Francuskiego, Międzynarodowe studia doktoranckie na Université Claude Bernard Lyon 1 oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych pobytów w instytutach badawczych we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Jej doświadczenie naukowe jest poparte udziałem w projektach badawczych, konferencjach międzynarodowych oraz publikacjach naukowych. Doświadczenie w zakresie własności intelektualnej zdobywała w renomowanych kancelariach patentowych.

Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) oraz European Patent Institute (EPI).

Języki obce: francuski, angielski.

Back To Top