skip to Main Content

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczące polskiego i europejskiego prawa spółek handlowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła we współpracy ze związkami zawodowymi, przeprowadzając procedury zwolnień grupowych, a także wykonując prace związane z tworzeniem, bieżącą obsługą, przekształcaniem, łączeniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego. Była pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskała w 2013 r. Jest autorką cyklu artykułów z zakresu prawa dewizowego oraz prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz cywilnym. W obrębie jej zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu prawa pracy oraz prawa dewizowego. W Kancelarii Prawniczej Piotra Korolko prowadzi obsługę spółek prawa handlowego w zakresie swoich specjalności, realizując również projekty poza granicami Polski, w tym w takich krajach europejskich, jaki Litwa, Łotwa, Estonia i Ukraina. W obsłudze klientów posługuje się językiem angielskim.

Języki obce: angielski

Back To Top