(+ 48) 22 463 47 70

Piotr Korolko

partner
Piotr Korolko

Piotr Korolko

partner

Kontakt

(+48) 22 463 47 72
piotr.korolko@korolko.pl

Założyciel Kancelarii Prawniczej Piotr Korolko. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskał w 1992 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze, aktywnie uczestnicząc w transformacji polskiej gospodarki i realizując szereg projektów w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Specjalizuje się w prawie autorskim, w prawie własności przemysłowej (głównie znaki towarowe), w prawie umów. Posiada gruntowną znajomość regulacji rynkowych, zwłaszcza w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. W sferze jego zainteresowań leży również prawo cywilne – zwłaszcza umowy – oraz postępowanie cywilne, a także zagadnienia z zakresu zarządzania. Występuje jako pełnomocnik stron w sprawach gospodarczych, zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.

Języki obce: angielski