(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Charakterystyczne elementy umowy o dzieło

Charakterystyczne elementy umowy o dzieło

Od początku roku obowiązuje wymóg zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy skorzystać z formularza RUD, na którym znajduje się rubryka na wskazanie przedmiotu umowy. Oficjalnie dane te są zbierane w celach statystycznych, ale na wszelki lepiej przyjrzeć się zawieranym umowom. Poniżej pokrótce wskazuję najbardziej charakterystyczne elementy, które powinny się znaleźć w każdej umowie o dzieło.

Efekt pracy

Przedmiot umowy powinien odnosić się do określonego efektu pracy. Umowa zlecenia dotyczy wykonywania czynności, natomiast umowa o dzieło powinna precyzować rezultat jaki powinien zostać przez wykonawcę osiągnięty.

Brak określonego czasu pracy

Umowa o dzieło nie powinna wskazywać konkretnego czasu pracy. Wykonawca powinien osiągnąć określony rezultat, ale ile mu to zajmie czasu, to już powinna być jego sprawa. Wynagrodzenie jest za efekt, a nie za poświęcony czas.

Ryczałtowe wynagrodzenie

Istotnym elementem umowy o dzieło jest wynagrodzenie ryczałtowe. Jakiekolwiek postanowienia wskazujące na uzależnienie wynagrodzenia od czasu pracy, zwiększają ryzyko uznania umowy za umowę zlecenia.

Odbiór dzieła

W modelowej umowie o dzieło, powinna się także znaleźć procedura odbioru dzieła i możliwość zgłaszania poprawek przez zamawiającego. Z odbioru działa powinien zostać sporządzony protokół.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: