skip to Main Content
2 marca 2021

Charakterystyczne elementy umowy o dzieło

Od początku roku obowiązuje wymóg zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy skorzystać z formularza RUD, na którym znajduje się rubryka na wskazanie przedmiotu umowy. Oficjalnie dane te są zbierane w celach statystycznych, ale na…

13 maja 2020

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich…

11 kwietnia 2020

Zwolnienie ze składek ZUS ze względu na koronowirusa – podsumowanie

Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewał się, że koronawirus, będzie miał taki wpływ na życie każdego obywatela. Dzisiaj nie mamy już złudzeń, sytuacja ekonomiczna, gospodarcza i zdrowotna nie jest ciekawa, a wizje na przyszłość mało optymistyczne. W obliczu kryzysu,…

27 marca 2020

Zwolnienie ze składek na ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Na stronach internetowych Sejmu właśnie pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwany tarczą antykryzysową: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-124-2020/$file/9-020-124-2020.pdf…

Back To Top