skip to Main Content
Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Reklama jest dźwignią handlu, więc w zasadzie każda firma przetwarza dane osobowe w celach marketingowych. Zgodnie z RODO można to robić na dwóch podstawach prawnych – na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane oraz jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Oba podejścia się przyjęły i są powszechnie stosowane.

Przetwarzanie na podstawie zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 p. a RODO, dane osobowe można przetwarzać jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W związku z tym, wielu administratorów decyduje się na dodanie do swoich formularzy na stronach internetowych dodatkowego check-boxa, w którym użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie, w stosunku do osób, które takiej zgody udzielili, administrator wysyła materiały reklamowe oraz prowadzi inne działania marketingowe.

Przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu

Alternatywnym podejściem jest rezygnacja z proszenia użytkowników o wyrażenie zgody i potraktowanie marketingu własnego jako uzasadniony interes realizowany przez administratora. W takiej sytuacji dane osobowe każdej osoby mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Oczywiście, jak w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych (w tym również przetwarzania na podstawie zgody), należy pamiętać o wykonaniu obowiązku informacyjnego.

O ile przetwarzanie danych na podstawie zgody nie budzi żadnych wątpliwości, to marketing jako prawnie uzasadniony interes administratora już tak. Nigdzie w przepisach RODO nie wskazano, że marketing administratora można uznać za uzasadniony interes. Jedynie w p. 47 preambuły wspomniano, że „za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. Ze względu na to, że preambuła stanowi wskazówki interpretacyjne w stosunku do przepisów RODO, należy uznać, że ryzyko innej interpretacji uzasadnionego interesu administratora, jest naprawdę niewielkie.

Back To Top
Szukaj