skip to Main Content

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Elementarz RODO
1. Co to są dane osobowe?
2. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO
3. Kiedy musisz stosować RODO?
4. ADO, czyli administrator danych osobowych
5. Podstawy przetwarzania danych osobowych
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7. Dokumentacja wymagana przez RODO
8. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora
9. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
10. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
11. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
12. Inspektor ochrony danych osobowcyh
13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 1. Co to są dane osobowe?
 2. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO
 3. Kiedy musisz stosować RODO?
 4. ADO, czyli administrator danych osobowych
 5. Podstawy przetwarzania danych osobowych
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Dokumentacja wymagana przez RODO
 8. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora
 9. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 10. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
 11. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
 12. Inspektor ochrony danych osobowcyh
 13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Reklama jest dźwignią handlu, więc w zasadzie każda firma przetwarza dane osobowe w celach marketingowych. Zgodnie z RODO[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) można to robić na dwóch podstawach prawnych – na podstawie zgody osoby, której dotyczą oraz jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Oba podejścia się przyjęły i są powszechnie stosowane.

Przetwarzanie na podstawie zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 p. a RODO, dane osobowe można przetwarzać jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W związku z tym, wielu administratorów decyduje się na dodanie do swoich formularzy na stronach internetowych dodatkowego check-boxa, w którym użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie, w stosunku do osób, które takiej zgody udzielili, administrator wysyła materiały reklamowe oraz prowadzi inne działania marketingowe.

Przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu

Alternatywnym podejściem jest rezygnacja z proszenia użytkowników o wyrażenie zgody i potraktowanie marketingu własnego jako uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 p. f RODO. W takiej sytuacji dane osobowe każdej osoby mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Oczywiście, jak w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych (w tym również przetwarzania na podstawie zgody), należy pamiętać o wykonaniu obowiązku informacyjnego.

O ile przetwarzanie danych na podstawie zgody nie budzi żadnych wątpliwości, to marketing jako prawnie uzasadniony interes administratora już tak. Nigdzie w przepisach RODO nie wskazano, że marketing administratora można uznać za uzasadniony interes. Jedynie w p. 47 preambuły wspomniano, że „za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. Ze względu na to, że preambuła stanowi wskazówki interpretacyjne w stosunku do przepisów RODO, należy uznać, że ryzyko innej interpretacji uzasadnionego interesu administratora, jest naprawdę niewielkie.

Przypisy

Przypisy
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Tomasz Korolko

Partner

Back To Top