skip to Main Content
28 marca 2023

Inspektor ochrony danych osobowcyh

RODO przewiduje funkcję inspektora ochrony danych, którego administrator w określonych sytuacjach powinien powołać. Wyjaśniam kiedy jest to obowiązkowe oraz kogo i jak powołać na to stanowisko, a także jakie stoją przed nim zadania.

Czytaj więcej
19 sierpnia 2022

Dokumentacja wymagana przez RODO

Jest co najmniej jednak kwestia, która została przez RODO zdecydowanie uproszczona – dokumentacja, jaka musi być prowadzona przez administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Czytaj więcej
10 lipca 2022

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator nie może przetwarzać danych osobowych według swojego uznania. Aby było to możliwe musi istnieć podstawa prawna. Ustalenie tego należy do jednej z pierwszych czynności, jakie powinien podjąć przedsiębiorca mając do czynienia z danymi osobowymi.

Czytaj więcej
13 lutego 2022

Kiedy musisz stosować RODO?

Jeżeli dane, które wpływają do twojej firmy są danymi osobowymi, a to, co z nimi robisz – stanowi ich przetwarzanie, to wiedz, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może się tobą zainteresować.

Czytaj więcej
Back To Top