skip to Main Content

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.

Na stronach internetowych brytyjskiego rządu można już zapoznać się z umową handlową oraz o współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948119/EU-UK_Trade_and_Cooperation_Agreement_24.12.2020.pdf ).

Zaznaczę, że pełny tytuł tego dokumentu jest znacznie dłuższy – zresztą i sam dokument nie należy do oszczędnych w słowach.

Wracając do nurtującego nas pytania należy przejść do artykułu FINPROV.10A ust. 1, który stanowi:

For the duration of the specified period, transmission of personal data from the Union to the United Kingdom shall not be considered as transfer to a third country under Union law, provided that the data protection legislation of the United Kingdom on 31 December 2020, as it is saved and This document has been agreed between the European Union and the United Kingdom and is provided for information only. No rights may be derived from it until the date of application. The numbering of the articles is provisional. 407 24.12.2020 incorporated into United Kingdom law by the European Union (Withdrawal) Act 2018 and as modified by the Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 201987 (“the applicable data protection regime”), applies and provided that the United Kingdom does not exercise the designated powers without the agreement of the Union within the Partnership Council.

Powyższe oznacza, że na określony czas transfer do Zjednoczonego Królestwa nie będzie uważany za transfer do państwa trzeciego. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy.

Stosownie do postanowień artykułu FINPROV.10A ust. 1 wskazany powyżej określony czas ma się skończyć gdy zostanie wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Okres „czasu określonego” ma jednak trwać nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od 1 stycznia 2021), z opcją przedłużenia o kolejne 2 miesiące.

Back To Top