skip to Main Content
12 lipca 2021

Śmierć plików cookies?

Jeżeli Google nie zmieni swoich zapowiedzi, to od 1 stycznia 2024 roku najpopularniejsza przeglądarka (Chrome) przestanie akceptować pliki cookie osób trzecich (tzw. 3rd party cookies). Czym są 3rd party cookies? Najłatwiej wyjaśnić to na zasadzie definitio per divisionem a więc…

30 czerwca 2021

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii od 1 lipca

W poniedziałek 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo. Oznacza to, że transfer danych z UE do Zjednoczonego Królestwa nie wymaga już stosowania dodatkowych środków prawnych (np. standardowych klauzul umownych).…

10 czerwca 2021

Transfer danych do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego

Zgodnie z artykułem FINPROV.10A ust. 1 umowy handlowej oraz o współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem z końcem czerwca tego roku kończy się okres przejściowy odnoszący się do transferu danych osobowych. Od 1 lipca 2021 r. transfer danych osobowych…

29 grudnia 2020

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.

Na stronach internetowych brytyjskiego rządu można już zapoznać się z umową handlową oraz o współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948119/EU-UK_Trade_and_Cooperation_Agreement_24.12.2020.pdf ). Zaznaczę, że pełny tytuł tego dokumentu jest znacznie dłuższy – zresztą i sam dokument nie należy do…

18 listopada 2020

Transfer danych osobowych do państwa trzeciego w świetle wyroku Schrems II

Wyrok Schrems II – choć jego treść można było w przybliżeniu przewidzieć – zaskoczył wiele podmiotów dokonujących transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich. Nietrudno się domyślić, że najwięcej tego typu transferów dotyczy USA w związku z umiejscowieniem w tym…

30 marca 2020

Zawieszenie umów najmu w obiektach handlowych

Do Senatu skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwany tarczą antykryzysową. Projekt w obecnym kształcie zawiera…

27 marca 2020

Zwolnienie ze składek na ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Na stronach internetowych Sejmu właśnie pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwany tarczą antykryzysową: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-124-2020/$file/9-020-124-2020.pdf…

7 listopada 2019

Czy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy?

Od czasu do czasu klienci lub osoby znajome zwracają się do mnie z zapytaniem czy istnieje obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego. Z jednej bowiem strony nikt nie potrafi wskazać przepisu, który by formułował taki obowiązek, zaś z drugiej większość osób…

25 października 2017

RODO – informacje ogólne

Jak już zapewne wszyscy wiedzą w dniu 25 maja 2018 r. rozpocznie się stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Tekst tego aktu można znaleźć pod następującym adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 . Jako, że nowy akt prawny jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i…

29 września 2016

Zakaz reklamy e-papierosów

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (ustawy antytytoniowej). Zgodnie z zapowiedziami przedmiotem tej nowelizacji było również uregulowanie kwestii reklamy e-papierosów. Przypomnijmy, że w dotychczasowym stanie prawnym brak…

Back To Top