skip to Main Content

RODO – informacje ogólne

Jak już zapewne wszyscy wiedzą w dniu 25 maja 2018 r. rozpocznie się stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Tekst tego aktu można znaleźć pod następującym adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 .

Jako, że nowy akt prawny jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, to oznacza to, że akt ten będzie stosowany od tego samego dnia we wszystkich krajach UE – oznacza to wprowadzenie niemalże identycznych zasad ochrony danych osobowych w całej UE.

RODO w pewnej części modyfikuje dotychczasowe rozwiązania prawne odnoszące się do ochrony danych osobowych (np. obowiązki informacyjne, wymagania co do formuł zgody). Akt en wprowadza również całkiem nowe instytucje takie jak np. uprawnienie do przenoszenia danych jak również uprawnienie do bycia zapomnianym.

W kolejnych wpisach dotyczących RODO przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące RODO takie jak: podejście do przetwarzania oparte na ryzyku, zmiany w obowiązkach informacyjnych, uprawnienia osób, których dane dotyczą, zmiany w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wymagania co do dokumentacji, przetwarzanie danych osób małoletnich, profilowanie, zmiany w powierzeniu przetwarzania danych.

Zapraszam do lektury!

Back To Top