skip to Main Content

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii od 1 lipca

W poniedziałek 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo. Oznacza to, że transfer danych z UE do Zjednoczonego Królestwa nie wymaga już stosowania dodatkowych środków prawnych (np. standardowych klauzul umownych).

Watro odnotować dwie kwestie:

  1. decyzja została przyjęta na czas określony do 27 czerwca 2025 r. (okres jej stosowania może jednak zostać przedłużony).
  2. decyzja nie dotyczy transferów danych w celach kontroli migracyjnej Wielkiej Brytanii.
Back To Top