skip to Main Content
24 kwietnia 2024

Walidacja w poszczególnych krajach, patent jednolity, a może walidacja i patent jednolity, czyli możliwości ochrony wynalazków w poszczególnych krajach po otrzymaniu decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego

Udzielenie patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i publikacja w Biuletynie EPO decyzji o udzieleniu patentu kończy procedurę egzaminacyjną przed EPO. Jednakże, aby ochrona patentowa na dane rozwiązanie obowiązywała w poszczególnych krajach, konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności.

Czytaj więcej
19 października 2020

Ułatwienia patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo

Jedna z ważniejszych zmian w prawie własności przemysłowej (p.w.p.), jakie weszły w tym roku w życie, dotyczy ułatwienia dla wynalazków wspomaganych komputerowo w Polsce. Do tej pory Urząd Patentowy RP (UPRP) z reguły odmawiał udzielenia patentu na wynalazki związane z…

Back To Top