skip to Main Content

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

Założenie i zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie było procesem krótkim i zajmowało zazwyczaj kilka tygodni. Wprawdzie już chwilą z zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która może rozpocząć działalność, jednak trzeba się liczyć z tym, że do momentu wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w praktyce działanie spółki z o.o. w organizacji napotyka wiele trudności – począwszy od kłopotów z założeniem konta, zarejestrowaniem spółki  jako podatnika, skończywszy na problemach w relacjach z kontrahentami, którzy do tej formy organizacyjnej podchodzą z dużą nieufnością.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została znacznie uproszczona. Do kodeksu spółek handlowych,  obok tradycyjnego sposobu założenia spółki, został dodany art. 1571, który wprowadza specjalną procedurę zawarcia umowy i rejestracji spółki przez Internet.

Wprowadzone zmiany pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas, ale także pieniądze. Przede wszystkim nie ma konieczności zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, dzięki czemu nie trzeba płacić taksy notarialnej. Ponadto, czas na zarejestrowanie spółki w tym trybie został skrócony przez ustawodawcę z siedmiu dni do jednego dnia. Ponieważ jest to termin instrukcyjny, w praktyce trzeba poczekać trochę dłużej.  Jednak zazwyczaj spółka jest wpisana do rejestru w ciągu kilku dni od momentu złożenia wniosku. Nie są wymagane żadne bezpieczne podpisy elektroniczne – umowę i wnioski podpisuje się przez podanie swojego loginu i hasła w systemie rejestracji.

Uproszczenie procedury rejestracyjnej spowodowało konieczność znacznego ograniczenia swobody wspólników w określeniu stosunków panujących w spółce. W pierwszym rzędzie należy wskazać na konieczność posłużenia się wzorcem umowy spółki narzuconym przez ustawodawcę, gdzie wspólnicy mają możliwość swobodnego wyboru jedynie takich parametrów, jak nazwa spółki, przedmiot działalności czy siedziba. Dopuszczalne są jedynie wkłady pieniężne, a udziały muszą być równe i niepodzielne. Przy niektórych postanowieniach umowy spółki założyciele mogą wybrać jeden z kilku dostępnych wariantów (np. w zakresie sposobu reprezentacji spółki).

Niestety zarejestrowanie spółki zupełnie bez wychodzenia z domu w dalszym ciągu nie jest możliwe. Po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców należy w ciągu siedmiu dni złożyć poświadczone notarialnie podpisy osób uprawnionych do reprezentacji spółki. Jeżeli przed zarejestrowaniem spółki nie zostały wniesione wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego (w trybie rejestracji spółki przez Internet ustawodawca przewidział, że wkłady muszą zostać wniesione najpóźniej w terminie siedmiu dni od wpisu spółki do KRS) konieczne będzie także złożenie takiego dokumentu w sądzie. Jeżeli natomiast cały kapitał zakładowy był opłacony w momencie składania wniosku w systemie internetowym, istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia za pośrednictwem Internetu.

Za możliwość szybkiego zarejestrowania spółki trzeba zapłacić trochę więcej. Do opłaty sądowej w wysokości 1000 zł doliczane jest 21 zł prowizji. System rejestracji nie podaje z jakiego tytułu płacona jest prowizja. Najprawdopodobniej związane jest to z korzystaniem z systemu płatności online, do którego użytkownik jest przekierowany po wypełnieniu wszystkich oświadczeń i formularzy. Aby ukończyć rejestrację wniesienie powyższej opłaty jest konieczne.

Należy pamiętać o tym, że przy rejestracji spółki przez Internet nie obowiązuje „zasada jednego okienka”. Wszystkie dodatkowe formularze (np. formularz identyfikacyjny NIP-2) należy składać bezpośrednio do właściwych organów.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top