skip to Main Content
30 maja 2020

Zdalne zgromadzenie wspólników

Ze względu na pandemię koronawirusa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego został przedłużony aż o trzy miesiące. Ciężko powiedzieć czy sytuacja epidemiologiczna ulegnie w Polsce w najbliższym czasie poprawie. Z tego względu, żeby ograniczyć ryzyko zakażenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny…

17 sierpnia 2019

Już nie trzeba dołączać oryginału pełnomocnictwa do księgi protokołów

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie drobna, ale bardzo ułatwiająca funkcjonowanie spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana kodeksu spółek handlowych. W przypadku wykonywania przez wspólnika prawa głosu na zgromadzeniu wspólników poprzez pełnomocnika, już nie trzeba dołączać oryginału pełnomocnictwa…

29 czerwca 2019

Miejsce zgromadzenia wspólników

Jeżeli jakaś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze nie zatwierdziła sprawozdania finansowego (podejrzewam, że jest takich wiele - dużo z nich zostawia wszelkie formalności na ostatnią chwilę), to dzisiaj jest przedostatni dzień, kiedy jeszcze można to zrobić. Zgodnie z art. 231…

31 października 2017

Projekt zmian w przepisach Kodeksu spółek handlowych

Zauważyć należy, że w celu ułatwienia działalności gospodarczej przedsiębiorcom planowane są kolejne zmiany przepisów mające na celu uproszczenie rozwiązań prawnych zarówno w prawie podatkowym, jak i gospodarczym. Podlegający aktualnie konsultacjom społecznym  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia…

16 listopada 2016

Wystąpienie ze spółki jawnej w drodze porozumienia wszystkich wspólników

Zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone do końca maja danego…

1 marca 2012

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

Założenie i zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie było procesem krótkim i zajmowało zazwyczaj kilka tygodni. Wprawdzie już chwilą z zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która może rozpocząć działalność, jednak trzeba się liczyć z tym,…

Back To Top