skip to Main Content
25 maja 2017

Specustawa drogowa – wywłaszczenie w ekspresowym tempie

Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie ustawy Gospodarka nieruchomościami to bardzo długa procedura. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie nieruchomości w drodze umowy. Jeżeli negocjacja zakończą się fiaskiem, zostaje wszczęte sformalizowane postępowanie wywłaszczeniowe. Najpierw konieczny jest wniosek o wywłaszczenie. Potem…

Back To Top