(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na krajowy znak towarowy trwa 10 lat. Jeżeli uprawniony chce, żeby jego znak towarowy był nadal chroniony, musi przedłużyć prawo ochronne na kolejne 10 lat. Przed 16 marca 2019 r. konieczne było w tym celu złożenie w Urzędzie Patentowym RP wniosku o przedłużenie ochrony i opłacenie go. Obecnie, wskutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2435 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, wystarczy samo wniesienie opłaty – składanie wniosku już nie jest konieczne.

Opłatę należy wnieść do Urzędu Patentowego RP przed upływem okresu prawa ochronnego, jednak nie wcześniej niż rok przed jego upływem. Dla spóźnialskich przewidziano możliwość późniejszego wniesienia opłaty – w terminie 6 miesięcy od upływu 10-letniego okresu ochronnego. W takiej sytuacji jest jednak drożej – opłatę należy powiększyć o 30%. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, prawo ochronne bezpowrotnie wygasa.

Tylko terminowe wniesienie opłaty w prawidłowej wysokości spowoduje przedłużenie prawa ochronnego na kolejne 10 lat. Jakiekolwiek uchybienie w tym zakresie, które nie zostanie wychwycone i naprawione we wskazanych powyżej terminach, spowoduje utratę prawa ochronnego na znak towarowy. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie nowego wniosku o rejestrację znaku towarowego. Może to się okazać jednak bezskuteczne, jeżeli wcześniej ktoś złoży wniosek o udzielenie prawa ochronnego na taki sam lub podobny znak towarowy.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: