skip to Main Content
24 kwietnia 2024

Walidacja w poszczególnych krajach, patent jednolity, a może walidacja i patent jednolity, czyli możliwości ochrony wynalazków w poszczególnych krajach po otrzymaniu decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego

Udzielenie patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i publikacja w Biuletynie EPO decyzji o udzieleniu patentu kończy procedurę egzaminacyjną przed EPO. Jednakże, aby ochrona patentowa na dane rozwiązanie obowiązywała w poszczególnych krajach, konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności.

Czytaj więcej
19 października 2020

Ułatwienia patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo

Jedna z ważniejszych zmian w prawie własności przemysłowej (p.w.p.), jakie weszły w tym roku w życie, dotyczy ułatwienia dla wynalazków wspomaganych komputerowo w Polsce. Do tej pory Urząd Patentowy RP (UPRP) z reguły odmawiał udzielenia patentu na wynalazki związane z…

14 marca 2020

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany dostosowujące polskie prawo do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich istotnie zmieniają procedurę unieważnienia patentów, a także dają uprawnionemu z patentu możliwość ograniczenia patentu poprzez…

15 lutego 2020

Co po Brexicie z unijnymi prawami własności przemysłowej?

31 stycznia 2020 był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a od 1 lutego br. obowiązywać zaczęła Umowa o wystąpieniu. Umowa ta przewiduje 11-miesięczny okres przejściowy – do dnia 31 grudnia 2020 r., w którym Wielka Brytania nie będzie…

7 października 2019

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na krajowy znak towarowy trwa 10 lat. Jeżeli uprawniony chce, żeby jego znak towarowy był nadal chroniony, musi przedłużyć prawo ochronne na kolejne 10 lat. Przed 16 marca 2019 r. konieczne było w tym celu złożenie w Urzędzie…

31 lipca 2019

Nowe rodzaje znaków towarowych i sposób ich przedstawiania

Uchwalona w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,…

6 października 2017

Zmiany w zakresie unijnych znaków towarowych

1 października 2017 r. wejdą w życie zmiany zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmienia niektóre zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a…

Back To Top