(+ 48) 22 463 47 70

Blog

W ogóle niepodpisane sprawozdanie finansowe

W ogóle niepodpisane sprawozdanie finansowe

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu). Ustawodawca przewidział jednak odstępstwo od tej reguły i dał prawo do odmowy podpisania sprawozdania finansowego, pod warunkiem dołączenia do sprawozdania pisemnego uzasadnienia braku podpisu. Możliwa jest więc taka sytuacja, że zarówno osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownik jednostki, odmówią podpisania sprawozdania finansowego. Co wtedy? Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak jedno jest pewne – takiego sprawozdania finansowego nie złożysz do Repozytorium Dokumentó Finansowych (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/).

Sprawozdanie finansowe, czy jednak nie?

Moim zdaniem, w przypadku braku podpisu żadnej osoby na sprawozdaniu finansowym, mamy do czynienia nie ze sprawozdaniem finanswowym, lecz z jego projektem. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii daty sporządzenia sprawozdania finansowego (https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ – odpowiedź na pytanie nr 51), które uznaje, że datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu na sprawozdaniu przez pierwszą osobę (z reguły księgowego). Kwestia ta nie jest jednak jasna i pojawiają się odmienne interpretacje.

W ogóle niepodpisanego sprawozdania nie złożysz do RDF

Jeżeli uznamy, że w ogóle nie podpisane sprawozdanie finansowe nie stanowi sprawozdania finansowego, lecz jedynie jego projekt, w mojej ocenie, taki dokument nie musi zostać złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kwestii tej należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie – niejasne w tym zakresie przepisy mogą zostać odmiennie zinterpretowane. Jednak nawet jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że sprawozdanie finansowe bez żadnego podpisu powinno zostać złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych, to i tak nie będzie w stanie tego zrobić – system wyświetli komunikat, że dokument nie został przez nikogo podpsiany, a ukończenie procedury składania, nie będzie możliwe. Czy to tylko błąd systemu, czy rzeczywiście w ogóle niepodsiane sprawozdanie nie podlega obowiązkowi złożenia do KRS? Tego niestety nie jestem w stanie rozstrzygnąć.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: