(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe

Rząd kontynuuje prace w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej w 2017 roku.

Kolejnym krokiem jest przyjęcie przez Rząd w ostatnich dniach sierpnia b.r. i skierowane do Sejmu projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej „PPK”), której pierwsze czytanie odbyło się w dniu 13 września 2018 r. Po tym czytaniu projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Kluczowym założeniem projektu ustawy jest zaangażowanie osób zatrudnionych w nowy system oszczędzania, który pozwoli na gromadzenie długoterminowych oszczędności wypłaconych po zakończeniu aktywności zawodowej.

Projekt przewiduje, że uczestnikami nowego systemu mają być osoby w wieku poniżej 55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK, z zastrzeżeniem iż będą miały prawo rezygnacji z niego (opcja „opt out” realizowana przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu). Osoby między 55 rokiem życia a 69 rokiem życia (włącznie) będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu.

Założeniem programu PPK jest współudział zarówno pracodawcy, jak i pracownika w tworzeniu długoterminowych oszczędności. Składka podstawowa pracownika ma wynosić 2% wynagrodzenia  z możliwością zwiększenia maksymalnie o dodatkowe 2%, zaś składka pracodawcy 1,5% wynagrodzenia z możliwością dobrowolnego zwiększenia o maksymalnie dodatkowe 2,5 %.

I co kluczowe zmiany mogą wpłynąć na funkcjonowanie pracodawców w Polsce już w roku 2019, jako że proponowany harmonogram wdrożenia PPK jest następujący:

  1. Od 1 lipca 2019 r. – obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób
  2. Od 1 stycznia 2020 r. – obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
  3. Od 1 lipca 2020 r. –  obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób
  4. Od 1 stycznia 2021 r. – obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

O dalszych losach projektu będziemy informować na naszej stronie.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: