Prawo pracy

avatar Anna Wątor

Ochrona danych pracownika

Prawo pracy

10/07/2013

Nie wszyscy pracodawcy uświadamiają sobie, że są administratorami danych osobowych pracowników i spoczywają na nich w związku z tym określone obowiązki przewidziane przede wszystkim w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926). Problematyka ta jest niezwykle szeroka. W niniejszym artykule sygnalizujemy tylko najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia kwestie.

więcej