(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego najprawdopodobniej przełożony

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego najprawdopodobniej przełożony

Dzisiaj jest 31 marca, więc dla większości osób prawnych upływa termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. Termin ten zostanie jednak najprawdopodobniej przedłużony. W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli nowelizacji tzw. specustawy w związku z koronawirusem, przewidziano możliwość wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia, w którym określi inne terminy obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Właśnie na tej podstawie został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Zgodnie z tym projektem, termin określony w art. 52 ust. 1 dla kierownika jednostki na sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zostanie przedłużony o trzy miesiące (czyli do 30 czerwca), a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

Rozporządzenie nie weszło jeszcze w życie, a postęp prac legislacyjnych można śledzić tutaj. Po raz kolejny istotne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach dokonywane są o wiele za późno. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby zmiany te wprowadzić przynajmniej kilka dni wcześniej.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: