skip to Main Content
15 listopada 2023

Transparentność wynagrodzeń

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły przepisy dotyczące transparentności wynagrodzeń, w celu zapewnienia większej efektywności przepisów zabraniających dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Czytaj więcej
5 stycznia 2021

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu…

11 października 2020

Nowa definicja mobbingu

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy przewidującego zmianę definicji mobbingu (druk 463). Celem projektu jest nowelizacja art. 943 § 2 Kodeksu Pracy polegająca na rozszerzeniu ustawowej definicji mobbingu o przesłankę „różnicowania wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć…

8 września 2020

Praca zdalna wykonywana przez pracownika

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skutkowało (dalej „Ustawa”) min. wprowadzeniem pojęcia pracy zdalnej. W świetle przepisów…

26 stycznia 2017

Zmiany w prawie pracy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczą następujących kwestii: Obowiązek wprowadzania regulaminu wynagradzania (art.…

9 września 2013

Wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie zmiana w kodeksie pracy dotycząca czasu pracy, zgodnie z którą w każdym systemie czasu pracy można przedłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy, jeżeli zostaną spełnione przesłanki, określone w kodeksie pracy. Do…

Back To Top