skip to Main Content
2 maja 2020

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Można już składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach programu prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. W dzisiejszym poście wyjaśniam na jaką pomoc w tym zakresie mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy - na pomoc tej kategorii…

11 kwietnia 2020

Zwolnienie ze składek ZUS ze względu na koronowirusa – podsumowanie

Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewał się, że koronawirus, będzie miał taki wpływ na życie każdego obywatela. Dzisiaj nie mamy już złudzeń, sytuacja ekonomiczna, gospodarcza i zdrowotna nie jest ciekawa, a wizje na przyszłość mało optymistyczne. W obliczu kryzysu,…

30 marca 2020

Zawieszenie umów najmu w obiektach handlowych

Do Senatu skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwany tarczą antykryzysową. Projekt w obecnym kształcie zawiera…

21 marca 2020

Koronawirus jako nadzwyczajna zmiana stosunków w przypadku umowy najmu

Sytuacja przedsiębiorców w Polsce spowodowana koronawirusem staje się coraz trudniejsza. Od ponad tygodnia, decyzją rządu, większość sklepów, restauracji i punktów usługowych pozostaje zamkniętych. W konsekwencji, obroty wielu przedsiębiorców spadły praktycznie do zera. Jeżeli przedsiębiorcy nie uda się szybko zminimalizować kosztów,…

7 marca 2020

Duże ułatwienie w sprawach gospodarczych – wyrok tytułem zabezpieczenia

W wyniku ostatniej dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przywrócono odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. W mojej ocenie jedną z istotniejszych zmian jest zakwalifikowanie wyroku sądu pierwszej instancji zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych jako tytułu zabezpieczenia. Taki wyrok traktowany…

8 lutego 2020

Zmiany przepisów w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W dniu 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem przepisu art. 11, który wszedł w życie 31 grudnia 2019 roku,  weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Ustawa”). Rzeczona…

18 stycznia 2020

Nowe zasady ustalania terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Rząd nieustannie walczy z zatorami płatniczymi pomiędzy przedsiębiorcami. Dlatego od 1 stycznia 2020 r. ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniła nazwę na „ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. Zmieniła się nie tylko nazwa. Ustawodawca wprowadził szereg…

12 stycznia 2020

NIP na paragonie – kolejne utrudnienie dla przedsiębiorców

1 stycznia 2020 r. weszła w życie istotna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Teraz faktura do paragonu może być wystawiona tylko, jeżeli na paragonie zostanie umieszczony NIP nabywcy. Do końca zeszłego roku, uzyskanie faktury w…

23 grudnia 2019

Pakiet Przyjazne Państwo

Pod koniec lipca sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, czyli tzw. Pakiet Przyjazne Państwo. Następnie ustawa przeszła przez senat i większość jej przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Zmian jest bardzo…

14 grudnia 2019

Rejestr BDO – od stycznia obowiązkowy

Od początku 2018 r. działa w Polsce "Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami", potocznie zwany "rejestrem BDO". Rejestr jest częścią "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" i stanowi listę podmiotów wytwarzających odpady…

Back To Top