skip to Main Content
3 lipca 2020

Ułatwienia w zakresie certyfikatu rezydencji podatkowej

Na podstawie art. 77  pkt. 61 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) do tzw. Tarczy 1.0., czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…

20 maja 2020

Przedłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii zbiegło się z momentem, kiedy to większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, powinna sporządzić, zatwierdzić, udostępnić, a także przekazać do rejestru sprawozdania finansowe i inne wymagane prawem dokumenty. W…

25 kwietnia 2020

Podatek możesz rozliczyć później

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku od osób prawnych, do końca kwietnia zarówno deklaracja PIT, jak i deklaracja CIT, powinny zostać złożone do urzędu skarbowego, a podatek zapłacony (o ile z rozliczenia rocznego…

29 marca 2020

Przedłużony termin na CIT za 2019 rok

W związku z epidemią koronawirusa Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające termin na złożenie deklaracji oraz zapłatę podatku podatkowych przez osoby prawne. Termin przed zmianą Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne są…

16 sierpnia 2018

Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a podatek VAT

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: "ustawa o VAT"), nieodpłatne świadczenie usług traktowane jest często na równi z odpłatnym świadczeniem usług. Oznacza to, że nawet w jeżeli podatnik nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczoną usługę, należy wystawić…

3 maja 2017

Nie złożyłeś PIT-u w terminie? Pozostał ci już tylko czynny żal

Wczoraj upłynął termin na składanie deklaracji podatkowych. Jeżeli do godziny 23:59 nie wysłałeś swojego PIT-u do urzędu skarbowego pocztą, nie zaniosłeś go osobiście, bądź nie zrobiłeś tego przez internet, mogą cię spotkać sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Na szczęście…

1 sierpnia 2014

Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania a podatek od nieruchomości

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalności jako siedzibę firmy podaje miejsce swojego zamieszkania. Dzięki temu nie muszą ponosić dodatkowych kosztów wynajmu lokalu, a także mogą wliczyć koszty związane z nieruchomości do kosztów uzyskania przychodu (proporcjonalnie do części, jaka jest wykorzystywana do prowadzenia…

15 marca 2014

Źródło przychodów twórców i artystów wykonawców

Dyrektorzy Izb Skarbowych, wydając na podstawie Ordynacji podatkowej indywidualne interpretacje podatkowe w imieniu Ministra Finansów, zmienili stanowisko w sprawie kwalifikowania przychodów twórców i artystów wykonawców uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Do 2013…

13 marca 2014

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmienia zasady odliczania VAT od zakupu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ich eksploatacji. W…

Back To Top