(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) funkcjonuje już od 1 lipca 2018 r. Do tej pory był rozwiązaniem całkowicie dla chętnych – jak ktoś chciał zrobić jakiemuś kontrahentowi na złość, puszczał mu przelew split payment. Od 1 listopada 2019 r. większość przedsiębiorców nadal będzie miała możliwość wyboru, jednak w niektórych przypadkach zastosowanie podzielonej płatności będzie obowiązkowe.

Transakcje, przy których split payment jest obowiązkowy

Stosowanie do art. 108a ust. 1a znowelizowanej ustawy o VAT, zobowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, będą tylko podatnicy dokonujący płatności za towary lub usługi określone w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT (wystarcza, że jedna pozycja z faktury jest zawarta w tym załączniku), jeżeli wartość transakcji przekracza kwotę 15.000 zł brutto. Warto zapoznać się z tą listą, jednak ogólnie można powiedzieć, że split payment będzie dotyczył transakcji, przy których obecnie stosuje się odwrócony VAT. W przypadku pozostałych towarów i usług, lub gdy kwota transakcji jest mniejsza niż 15.000 zł brutto, split payment będzie nadal dla chętnych.

We wskazanych powyżej sytuacjach, split payment będzie obowiązkowy tylko dla nowych faktur – jeżeli obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub usług, a także wystawienie faktury, nastąpiły po 31 października 2019 r.

Na czym polega split payment?

Zgodnie z ustawą o VAT, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na:

  • zapłacie kwoty odpowiadającej kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury, na rachunek VAT;
  • zapłacie kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury, na rachunek bankowy.

Wykonując przelew należy skorzystać z odpowiedniego rodzaju przelewu oferowanego przez bank, podając następujące dane:

  • kwotę odpowiadającą kwocie podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  • kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży brutto;
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  • numer NIP dostawcy towaru lub usługodawcy.
Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: